Avdelare

23-08-31 Rådet för finansiell rapportering

Inbjudan till kommentarer på förslag till ändringar av RFR 2

Rådet för finansiell rapportering har bjudit in till kommentarer avseende förslag till ändringar RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Sista dag att inkomma med kommentarer är den 1 november 2023. Uppdateringar av RFR 2 föranleds av flera ändringar i redovisningsstandarder avseende IFRS.