Avdelare

23-09-13 Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Nytt ställningstagande
(intäktsredovisning)

Nämnden för svensk redovisningstillsyn har publicerat ett nytt beslut/ställningstagande. Det handlar om intäktsredovisning – Upplysning av kategorier (IFRS 15).