Avdelare

Nyheter och pressmeddelanden

Nyheter från sakorganen hittar du längre ned på sidan.
 

23-03-08 Nyhet

”Könsfördelningen behöver förbättras”

Svenska börsbolag har kommit relativt långt när det gäller jämställdheten i sina styrelser, men det är viktigt att de fortsätter hålla fokus på frågan. Kollegiet för svensk bolagsstyrning verkar för att jämställdheten ska fortsätta att öka, via självreglering. Med anledning av detta och internationella kvinnodagen den 8 mars har Dagens Industri intervjuat Katarina Lidén, VD för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Läs mer

23-02-21 Nyhet

Uppmaning om bättre könsfördelning i bolagsstyrelserna

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har skickat ett öppet brev om könsfördelning i bolagsstyrelserna till aktieägare, valberedningsledamöter och arbetstagarorganisationer i de svenska börsbolagen.

Läs mer

23-02-02 Nyhet

Redovisningstillsynens årsrapport för 2022

Nämnden för svensk redovisningstillsyn har publicerat sin årsrapport för 2022, om granskningen av börsbolags finansiella rapportering. Totalt fattades beslut i 62 ärenden, vilket är ungefär samma antal som under de senaste åren.

Läs mer
Avdelare
Avdelare
start_prenumerera.jpg

Prenumerera på våra nyheter

Fyll i din e-postadress i fältet nedan så får du meddelanden när vi publicerar pressmeddelanden eller nyheter.


Genom att ange din e-postadress samtycker du till att Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden samlar in och behandlar din personuppgift, e-postadress. Uppgiften sparas under tiden du har en aktiv prenumeration. Du kan avregistrera en aktiv prenumeration och ta del av personuppgiftpolicyn via "Läs mer". 

Avdelare

Nyheter från våra sakorgan

23-03-23 Aktiemarknadsnämnden

Beslut om god sed vid närståendetransaktion (SAAB - Vectura)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 24 februari 2023 en framställning från Advokatfirman Vinge på uppdrag av Wallenberg Investments AB, org.nr 559293-1587 (”WIAB”). Framställningen rör god sed vid en s.k. närståendetransaktion. 

Läs mer Läs om Aktiemarknadsnämnden

22-12-01 Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK)

Anna Magnusson ny ledamot i ASK

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett juristen Anna Magnusson som ny ledamot i Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK). Anna Magnusson är Specialist ägarstyrning hos Alecta, och dessförinnan har hon bland annat varit ansvarig för förvaltningen och ägarstyrningen av statens bolagsportfölj, som departementsråd och Avdelningschef på Näringsdepartementet.

Läs mer Läs om Aktiemarknadens självregleringskommitté

23-02-17 Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Öppet brev om könsfördelning i bolagsstyrelserna

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har skickat ett öppet brev om könsfördelning i bolagsstyrelserna till aktieägare, valberedningsledamöter och arbetstagarorganisationer i de svenska börsbolagen.

Läs mer Läs om Kollegiet för svensk bolagsstyrning

23-03-28 Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Nytt ställningstagande (Finansiella skuldinstrument - Kapitalandelslån)

Nämnden för svensk redovisningstillsyn har publicerat ett nytt beslut/ställningstagande. Det handlar om finansiella skuldinstrument - Kapitalandelslån (IFRS 9, IFRS 7).

Läs mer Läs om Nämnden för svensk redovisningstillsyn

23-03-08 Rådet för finansiell rapportering

Remissvar till IASB om internationell skattereform (tillägg till IAS 12)

Rådet för finansiell rapportering har skickat in ett remissvar till International Accounting Standards Board (IASB) om föreslagna tillägg till IAS 12 (”ED International Tax Reform – Pillar Two Model Rules – Proposed amendments to IAS 12”).

Läs mer Läs om Rådet för finansiell rapportering