Avdelare

Självregleringens huvudmän/medlemmar

På Föreningen för god på värdepappersmarknadens årsmöte utses ledamöter i föreningens styrelse, som i sin tur utser ledamöterna i föreningens olika sakorgan.

Huvudmännen/medlemmarna representerar flertalet av aktörerna på den svenska aktie- och värdepappersmarknaden, vilket ger oss en god förankring samt stärker förtroendet och ställningen för självregleringen marknaden.

Läs mer om huvudmännen via respektive länk ovan.