Avdelare

Styrelse


Annika_Lundius_440x310.jpg

Annika Lundius, ordförande

Styrelsemot sedan: 2022
Född: 1951
Utbildning: Jur.kand. Lunds universitet, Hovrättsassessor i Svea hovrätt.
Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot och vice ordförande i Skatteverkets styrelse, styrelseledamot Stiftelsen Entreprenörskapsforum, ledamot i ett rådgivande filantropiskt råd till rektorn vid Lunds universitet.
Urval av tidigare befattningar: Rättschef i Finansdepartementet, VD Svensk Försäkring, Vice VD Svenskt Näringsliv.

Avdelare
Petra_Hedengran_440x310.jpg

Petra Hedengran, vice ordförande

Styrelsemot sedan: 2012
Född: 1964
Utbildning: Jur.kand.
Nuvarande befattning: Chefsjurist på Investor och ansvarig för investeringar i EQT.
Aktuella Styrelseuppdrag: Electrolux och Alecta
Urval av tidigare befattningar: Delägare Advokatfirman Lindahl, chefsjurist ABB Financial Services Nordic region.

Avdelare
Asa_Arffman_440x310.jpg

Åsa Arffman

Styrelsemot sedan: 2018
Född: 1963
Utbildning: Jur.kand.
Nuvarande befattning: Chefsjurist på Svenska Bankföreningen
Aktuella Styrelseuppdrag: Betalningsregelverk i Sverige AB, styrelseledamot, Affärsbankernas Serviceaktiebolag, styrelseledamot, Näringslivets Delegation för Marknadsrätt, styrelseledamot, Institutet Mot Mutor, styrelseledamot, Näringslivets Regelnämnd, styrelseledamot, Arffman Consulting AB, suppleant.
Urval av tidigare befattningar: Enhetschef på Finansinspektionen, Avdelningsdirektör på Revisorsnämnden

Avdelare
Fredrik_Ekström_440x310.jpg

Fredrik Ekström

Styrelsemot sedan: 2020
Född: 1973
Utbildning: Nationalekonomi Uppsala universitet
Nuvarande befattning: VD Nasdaq Stockholm
Aktuella Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Iceland och Aktiefrämjandet samt ledamot i Bolagskommittén
Urval av tidigare befattningar: VD Nasdaq Clearing, Senior Vice President Nasdaq – Head of European Fixed Income and Commodities

Avdelare
Svante_Forsberg_440x310.jpg

Svante Forsberg

Styrelsemot sedan: 2012
Född: 1952
Utbildning: Civilekonom
Nuvarande befattning: Senior Partner Deloitte
Urval av tidigare befattningar: VD Deloitte, styrelseordförande Deloitte, ordförande FAR.

Avdelare
Urban_Funered_440x310.jpg

Urban Funered

Styrelsemot sedan: 2019
Född: 1966
Utbildning: Juris Licentiat (Lund), Civilekonom (Lund), LLM (London)
Nuvarande befattning: VD Föreningen Svensk Värdepappersmarknad
Aktuella Styrelseuppdrag: Ordförande Swedsec Licensiering AB
Urval av tidigare befattningar: Public Policy Director – Fidelity International, Minister – Svenska EU-representationen i Bryssel, Statssekreterare och Ämnesråd – Finansdepartementet, Group Compliance Officer och Bolagsjurist – Carnegie Investment Bank, Advokat – Advokatfirman Vinge

Avdelare
Johan_Lundström_440x310.jpg

Johan Lundström

Styrelsemot sedan: 2019
Född: 1966
Utbildning: Jur.kand. 1989 vid Lunds universitet
Nuvarande befattning: Chefsjurist Svensk Försäkring
Aktuella Styrelseuppdrag: Ledamot i Etiknämnden inom Institutet Mot Mutor, ledamot i styrelsen för Näringslivets Delegation för Marknadsrätt (NDM)
Urval av tidigare befattningar: Assessor i Svea hovrätt 1995, jurist på Finansinspektionen 1996, enhetschef/departementsråd vid Finansdepartementet till 2007, chefsjurist Svensk Försäkring från 2007

Avdelare
Claes_Norberg_440x310.jpg

Claes Norberg

Styrelsemot sedan: 2022
Född: 1960
Utbildning: Jur.kand. (Uppsala universitet), jur.dr. i finansrätt (Uppsala universitet)
Nuvarande befattning: Director of Accountancy, Svenskt Näringsliv, adjungerad professor i företagsrätt vid Uppsala universitet
Aktuella Styrelseuppdrag: EFRAG Administrative Board, styrelseledamot; Regelrådet, tf ordförande; BAS-intressenternas Förening, styrelseledamot; Näringslivets regelnämnd NNR, styrelsesuppleant
Urval av tidigare befattningar: Professor i handelsrätt vid Lunds universitet, universitetslektor i företagsrätt vid Uppsala universitet

Avdelare
Fredrik_Nordstrom_440x310.jpg

Fredrik Nordström

Styrelsemot sedan: 2016
Född: 1967
Utbildning: Studier i nationalekonomi och finansiering
Nuvarande befattning: VD Fondbolagens förening
Aktuella Styrelseuppdrag: Ledamot Aktiefrämjandet, ledamot EFAMA
Urval av tidigare befattningar: Chef Affärsutveckling AMF, VD AMF Fonder, departementssekreterare Finansdepartementet, räntehandlare Nordbanken

Avdelare
Anders_Oscarsson_440x310.jpg

Anders Oscarsson

Styrelsemot sedan: 2014
Född: 1964
Utbildning: Universitetsexamen i ekonomi från Stockholms universitet
Nuvarande befattning: Aktiechef på AMF
Aktuella Styrelseuppdrag: Ordförande i Institutionella Ägares Förening samt ledamot i Stockholmsbörsens disciplinnämnd
Urval av tidigare befattningar: VD på AMF Fonder, VD på SEB Investment management, Aktiechef på Nordea Securities samt VD på Nordbankens Portföljförvaltning AB