Avdelare

23-07-03 Nyhet

Katarina Lidén lämnar Föreningen för god sed

Som tidigare kommunicerats lämnar Katarina Lidén posten som VD i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

– Jag har haft ett tydligt förändringsmandat och tillsammans med fantastiska medarbetare har vi under de senaste två och ett halvt åren gjort stora förflyttningar inom en mängd olika områden. Föreningen för god sed är på en helt ny nivå idag. Nu går föreningen in i en annan fas varför det känns naturligt för mig att gå vidare. Jag har därför valt att avsluta min anställning som VD. Jag vill tacka styrelsen för förtroendet och alla kollegor för det goda samarbetet under denna tid, säger Katarina Lidén.

Från föreningens sida vill vi tacka Katarina Lidén för hennes omfattande och värdefulla insatser som VD. Föreningen står väl rustad inför framtiden. Katarina Lidén avslutar sin anställning den 3 april 2024. En ersättningsrekrytering har inletts. Föreningens jurist, Robert Einefors, kommer att träda in som t.f. VD under en övergångstid.

Relaterad nyhet
Robert Einefors utsedd till ny kanslichef (2023-10-06)