Avdelare

20-05-19 Pressmeddelande

Katarina Lidén utses till ny vd

Styrelsen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har beslutat att utse Katarina Lidén till vd från den 1 januari 2021. Katarina Lidén har sedan 2009 varit vd på SwedSec och arbetade innan dess på Nasdaq, Finansdepartementet samt på banker i München och New York.

Anna-Carin Holmqvist kvarstår i sin roll som vd fram till den 1 januari 2021.

– Vi är mycket glada att Katarina valt att ta över rollen som vd från den 1 januari nästa år. Hon har en lång karriär inom finanssektorn bakom sig och har under tio år framgångsrikt utvecklat SwedSecs verksamhet. Katarinas goda kunskap om finanssektorn, erfarenhet från att leda en verksamhet som bygger på självreglering, och goda förmåga att kommunicera med många intressenter gör att hon passar utmärkt i rollen som vd för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, kommenterar Patrik Tigerschiöld, ordförande för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

– Jag vill samtidigt tacka Anna-Carin för hennes värdefulla insatser under 15 år, en period då verksamheten utvecklats mycket väl, fortsätter Patrik.

– Det ska bli spännande att få arbeta med de viktiga frågor som hanteras inom ramen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Jag tror starkt på självregleringsmodellen och ser mycket fram emot att få verka för ett högt förtroende för finansmarknaden, kommenterar Katarina Lidén.

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden är paraplyorganisation inom den svenska självregleringen på aktiemarknadsområdet och verkar genom sina olika sakorgan, läs mer om detta här 

Huvudmännen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknadens utgörs av Aktiemarknadsbolagens Förening, FAR, Fondbolagens Förening, Institutionella ägares förening, NASDAQ Stockholm, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Föreningen Svensk Värdepappersmarknad och Svenskt Näringsliv.

För ytterligare information:
Katarina Lidén, VD
Telefon: 08-508 822 78