Avdelare

24-06-19 Nyhet

Nya styrelseledamöter i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Vid årsmötet i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden den 12 juni 2024 fattades beslut om ny styrelse för föreningen, med omval av samtliga tidigare styrelseledamöter utom två som meddelat att de inte stod till förfogande för omval.
Adam Kostyál (VD för Nasdaq Stockholm AB) och Magnus Vesterlund (Chefsekonom på Svensk Försäkring) valdes in som nya ledamöter i styrelsen. Fredrik Ekström (Nasdaq Stockholm AB) och Johan Lundström (Svensk Försäkring) lämnade styrelsen.

Från och med den 12 juni 2024 består Föreningen för god sed på värdepappersmarknadens styrelse av:
• Annika Lundius (ordförande)
• Petra Hedengran (vice ordförande)
• Åsa Arffman
• Svante Forsberg
• Urban Funered
• Adam Kostyál
• Claes Norberg
• Fredrik Nordström
• Anders Oscarsson
• Magnus Vesterlund