Avdelare

22-06-21 Nyhet

Två nya vice ordförande i Aktiemarknadsnämnden

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Sten Andersson och Johan Danelius till vice ordförande i Aktiemarknadsnämnden. Både Sten Andersson och Johan Danelius är justitieråd i Högsta domstolen.

Aktiemarknadsnämnden ska genom uttalanden, rådgivning och information verka för god sed på den svenska aktiemarknaden. Finansinspektionen har delegerat till Aktiemarknadsnämnden att uttala sig i vissa frågor. Aktiemarknadsnämnden har sedan starten 1986 gjort över 1000 uttalanden och hittills i år över 20.

Läs mer om Aktiemarknadsnämnden här