Avdelare

24-04-17 Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering

Nyhetsbrev
januari–mars 2024

Rådets nyhetsbrev för det första kvartalet 2024 sammanfattar kvartalets arbete med att anpassa och utveckla god redovisningssed samt regelbunden hållbarhets- och finansiell rapportering för svenska företag vars värdepapper är noterade på en reglerad marknad inom EES-området. 

I detta nyhetsbrev behandlas bland annat införande av CSRD i Sverige, remisser, den nya standarden IFRS 18 Presentation and Disclosure in Financial Statements samt andra nyheter från EFRAG och International Accounting Standards Board (IASB®).

Läs nyhetsbrevet på Rådets hemsida