Avdelare

23-07-07 Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK)

Regler om riktade kontantemissioner

Aktiemarknadens självregleringskommitté (”ASK”) har offentliggjort nya regler rörande riktade kontantemissioner. Reglerna ersätter tidigare "Rekommendation om riktade kontantemissioner". De nya reglerna ska tillämpas på emissioner som offentliggörs den 1 september 2023 eller senare.