Avdelare

Nyheter och pressmeddelanden

Senaste nytt från sakorganen hittar du längre ned på sidan.
 

23-10-06 Nyhet

Robert Einefors utsedd till ny kanslichef

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Robert Einefors till ny kanslichef för föreningen. Robert började som jurist på föreningen i april 2023 och har varit tillförordnad i rollen sedan slutet av juni.

Läs mer

23-09-13 Nyhet

Se film om föreningen och våra sakorgan

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har tagit fram en animerad informationsfilm om föreningens verksamhet. Filmen har producerats med hjälp av företaget Learnify och fokuserar på föreningens viktiga sakorgan.

Läs mer

23-07-03 Nyhet

Katarina Lidén lämnar Föreningen för god sed

Som tidigare kommunicerats lämnar Katarina Lidén posten som VD i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Läs mer
Avdelare
Avdelare
start_prenumerera.jpg

Prenumerera på våra nyheter

Skicka in din e-postadress nedan så får du meddelanden när vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.


Genom att ange din e-postadress samtycker du till att Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden samlar in och behandlar din personuppgift, e-postadress. Uppgiften sparas under tiden du har en aktiv prenumeration. Du kan avregistrera en aktiv prenumeration och ta del av personuppgiftpolicyn via "Läs mer". 

Avdelare

Nyheter från våra sakorgan

23-11-09 Aktiemarknadsnämnden

Uttalande om dispens från budplikt (Pourouri och Aleksov - Ecore Group)

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna Milad Pournouri och Oliver Aleksov undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om de tecknar aktier i den planerade och i framställningen beskrivna kvittningsemissionen i anledning av överlåtelser av aktier i Social Assets AB till Ecore Group AB.

Läs mer Läs om Aktiemarknadsnämnden

23-12-01 Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK)

Reviderade takeover-regler

ASK offentliggjorde den 1 december 2023 de reviderade takeover-reglerna för reglerade marknader och vissa handelsplattformar. De reviderade reglerna träder i kraft den 1 januari 2024.

Läs mer Läs om Aktiemarknadens självregleringskommitté

23-12-01 Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Reviderad bolagsstyrningskod träder i kraft den 1 januari 2024

Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggjorde den 1 december 2023 en reviderad version av Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") som träder i kraft den 1 januari 2024.

Läs mer Läs om Kollegiet för svensk bolagsstyrning

23-11-15 Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Nämnden bjuder in till digitalt seminarium

Nämnden för svensk redovisningstillsyn bjuder in till digitalt seminarium om resultatet av årets granskning av finansiella rapporter respektive utvecklingen inom finansiell rapportering för noterade bolag. Tid: fredag den 15 december, kl. 10:00–12:00.

Läs mer Läs om Nämnden för svensk redovisningstillsyn

23-11-28 Rådet för finansiell rapportering

Remissvar till EFRAG

Rådet har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter till EFRAG gällande Discussion Paper – Accounting for Variable Consideration from a Purchaser's Perspective.

Läs mer Läs om Rådet för finansiell rapportering